ردکردن این

خدمات مرکز تحقیقات بازاریابی و تجاری ایسپا

خدمات مرکز تحقیقات بازاریابی و تجاری ایسپا

مرکز تحقیقات بازاریابی و تجاری ایسپا، کلیه مراحل فرایند تحقیقات یا بخشی از مراحل آن مانند نظرسنجی و تحلیل داده­‌ها را طبق نیاز و درخواست مشتری ارائه می­‌کند. حوزه­‌های اصلی ارائه خدمات تحقیقات این مرکز در ادامه آمده است.

رفتار
مصرف‌کننده

سنجش میزان رضایت مشتریان
سنجش میزان وفاداری مشتریان
بررسی رفتار و عادات خرید مشتریان
بررسی نگرش مشتریان نسبت به محصولات یا برندهای شرکت
شناسایی شخصیت و سبک‌های زندگی افراد و مخاطبان هدف
تجزیه و تحلیل نگرش‌ها و ادراکات مشتریان
تجزیه و تحلیل فرهنگ مصرفی

تبلیغات
و ارتباطات بازاریابی

سنجش اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی
سنجش اثربخشی کانال‌ها و رسانه‌های تبلیغات
ارزیابی و مکان‌یابی مناسب برای شعب یا فروشگاه جدید
تست مفهوم تبلیغات‌ها و سنجش اثر‌بخشی پیام(محتوا) تبلیغات
پیش آزمون تبلیغات و آگاهی‌ها

محصول
و خدمات

ایده‌یابی و آزمون ایده‌های محصولات جدید
آسیب‌شناسی محصولات و ارائه پیشنهادات بهبود محصولات فعلی
جایگاه‌یابی رقابتی محصولات شرکت
سنجش میزان کیفیت ادراک شده محصولات از نظر مشتریان آزمون بازاریابی محصولات جدید
آزمون و ارزیابی بسته‌بندی محصولات در بازار
شناسایی مصرف کنندگان محصولات جدید

منابع انسانی
و رفتار سازمانی

سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان
سنجش میزان رضایت کارکنان
سنجش میزان تعهد و تعلق سازمانی
عدالت سازمانی درک شده
اصول و ارزش‌های اخلاقی شرکت
سنجش وفاداری کارکنان

استراتژی بازاریابی
و رقابتی

جایگاه‌یابی رقابتی شرکت یا برند
بخش‌بندی و انتخاب بازارهای هدف جذاب
شناسایی و تحلیل رقبا و جایگاه آن‌ها
تعیین سهم بازار شرکت
سنجش میزان بازارگرایی شرکت
تمایزها و مزیت‌های رقابتی برندها
هوش رقابتی و آنالیز رقبای شرکت از منظر خبرگان و مشتریان
انتخاب و ارزیابی استراتژی‌های رقابتی شرکت
تعیین گروه‌های استراتژیک صنعت و جایگاه شرکت

برندسازی
و مدیریت برند

اندازه‌گیری ارزش ویژه برند
سنجش آگاهی از برند
ارزیابی و انتخاب استراتژی‌های رشد برند
شناسایی و سنجش تصویر ذهنی و تداعی‌گرهای برند
شناسایی شخصیت برند
محبوبیت برند
وفاداری به برند

بازاریابی دیجیتال و بازاریابی در
شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی

تحقیقات بازاریابی رسانه‌های اجتماعی
شناسایی اینفلوئنسر‌های متناسب برای شرکت‌ها
بررسی میزان اثربخشی استفاده از اینفلوئنسر برای شرکت
آنالیز صفحات شرکت در رسانه‌های اجتماعی نظیر :لینکدین، اینستاگرام، تویتر و .. و ارائه پیشنهادات برای بهبود رسانه‌های اجتماعی
سنجش اثربخشی صفحات و کانال‌های شرکت در رسانه¬های اجتماعی